Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές μετά από παρέλευση 15 ημερών και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα επιστροφών της εταιρίας.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση. Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν ή τα προϊόντα έχει/έχουν κάποιο ελάττωμα γίνεται αντικατάσταση σε συνεννόηση με την εταιρία μας στα τηλέφωνα 2310 459121 ή στο e-mail: grigieshop@grigi.gr

Εφόσον έχει προηγηθεί τηλέφωνο στο τμήμα επιστροφών του grigi.gr, συσκευάζετε και στέλνετε το δέμα με τα προϊόντα με την συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών ή ταχυμεταφορών της εταιρίας μας. Μέσα στο δέμα θα έχετε τοποθετήσει δελτίο αποστολής όπου θα γράφεται αναλυτικά τα προϊόντα επιστροφής καθώς και τις ποσότητες αυτών. Σε περίπτωση που το δέμα φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, τα προϊόντα δε θα γίνονται δεκτά, θα επιστρέφονται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.